Nyhamna prosessanlegg

Prosessanlegget på Nyhamna i Aukra kommune i Møre og Romsdal ble satt i drift i 2007.

Nyhamna ble opprinnelig bygd som landanlegg for prosessering og eksport av gass fra Ormen Lange-feltet i Norskehavet.

Aasta Hansteen blir det andre feltet som knyttes til Nyhamna. Etter en betydelig oppgradering er anlegget satt i stand til å behandle gass fra andre felt i Norskehavet tilknyttet Polarled-rørledningen. Eksportkapasiteten fra Nyhamna er nå 84 millioner standard kubikkmeter gass daglig. 

Nyhamna er eid av interessentskapet Nyhamna Joint Venture, og består av følgende selskaper: Statoil, Petoro, Shell, DONG, Wintershall, OMV, ExxonMobil, Total, ConocoPhillips, CapeOmega, Edison og DEA.

Shell er teknisk tjenesteyter for Nyhamna prosessanlegg.

Gassco er operatør for anlegget.