Kalstø Robustness Project

Prosjektet skal sørge for sikker og pålitelig drift ved ilandføringsanlegget for gassrørledninger i flere tiår fremover.

Oppgraderingsarbeidet startet i september 2014. I løpet av en treårsperiode skal det utføres omfattende vedlikehold og oppgraderingsarbeid ved anlegget.

Etter snart 30 års drift av Kalstøanlegget skal det gjennomføres en total oppgradering  grunnet aldring. En viktig milepæl er en planlagt stans på Kårstø og Kalstø i 2016, hvor innfasing av oppgraderte systemer er planlagt.

Arbeidsomfanget kan deles inn i 3 hovedgrupper:
Elektro- og instrumenteringsoppgradering: Komplett utskifting av elektriske- og instrumenteringssystemer på Kalstø, inkludert en ny lokalt elektrorom

Mekanisk: Fjerning av eksisterende Statpipe rikgass pigge-anlegg og utskifting til nye ESD ventiler på Statpipe rikgassrørledningen.

Rivning/fjerning av overflødig utstyr: Riving av utdatert utstyr, inkludert eksisterende jernsulfidseparator.

KaRP-prosjektet skal være sluttført i første kvartal 2017.

Sist oppdatert: 01.12.2014