Koordinerer alt vedlikehold på norsk sokkel

Koordinerer alt vedlikehold på norsk sokkel

- Aldri før har norsk sokkel gjennomført et så stort vedlikeholdprogram som i 2016. Gassco begynte med det første utkastet til dette programmet allerede i 2012, sier direktør for systemdrift i Gassco, Kristin Kinn Kaste.

Et omfattende vedlikeholdsprogram på norsk sokkel er nylig avsluttet. God planlegging og tett oppfølging fra Gassco legger grunnlaget for både økt verdiskaping og pålitelige gassleveranser.

- Årets vedlikehold har bestått av flere krevende aktiviteter. Revisjonsstansen på Kårstø var omfattende, og medførte både bruk av alternative eksportruter og koordinert stans i gassleveranser fra en rekke felt, sier Kristin Kinn Kaste, direktør for systemdrift i Gassco.

- Vedlikehold på Sleipner må også nevnes, under dette vedlikeholdet måtte all Ormen Lange-gass sendes direkte til Easington i Storbritannia. Slike operasjoner krever omfattende koordinering og god informasjonsflyt for å optimalisere gjenværende produksjon på sokkelen samt minimere konsekvensene av vedlikeholdet, sier Kaste.

Vedlikeholdsperioden går fra 1. april til 30. september hvert år. I tett samarbeid med feltoperatører, anlegg, brukere av transportsystemet og nedstrømsaktører legges grunnlaget for en effektiv og optimalisert vedlikeholdsplan.

Gassco har hovedansvar for vedlikeholdsprogrammet og er navet i dette arbeidet.

- Det har vært mange endringer underveis, men fruktene av dette arbeidet kan vi nå se. Jeg vil spesielt trekke fram det gode samarbeidet med alle involverte aktører, understreker Kaste.

- Gjennom et langsiktig, effektivt og helhetlig vedlikeholdsprogram legger vi grunnlaget for verdiskaping for Norge og sikrer trygge gassleveranser til Europa, avslutter Kaste.

(03.10.2016)