Gassled

Fra og med 1. januar 2003 ble de aller fleste transportsystemene samlet i et nytt stort interessentskap, Gassled.

Gassled er interessentskap og den formelle eier av infrastrukturen forbundet med gasstransporten fra norsk sokkel.

Se oversikt over de ulike tariffområdene i Gassled

Gassled har ingen ansatte, og organiseres gjennom ulike komitéer med spesifikke oppgaver. Opprettelsen, med de kommersielle endringer dette medførte, er en av de mest omfattende endringer som har skjedd i norsk gassvirksomhet.

Gassleds eiere 

 Petoro AS*   45,793 %
 Solveig Gas Norway AS  24,756 %
 Njord Gas Infrastructure AS  8,036 %
 Silex Gas Norway AS 6,102 %
 Infragas Norge AS 5,006 %
 Statoil Petroleum AS 5,000 %
 CapeOmega AS 2,965 %
 Norsea Gas AS 2,261 %
 Dea Norge AS 0,081 %
   
   


* Det er Petoro som forvalter statens direkte
økonomiske engasjement (SDØE)

Sist oppdatert: 30.01.2017.