Gassled

Illustrasjonsbilde transportsystem

Fra og med 1. januar 2003 ble de aller fleste transportsystemene samlet i et nytt stort interessentskap, Gassled.

Gassled er interessentskap og den formelle eier av infrastrukturen forbundet med gasstransporten fra norsk sokkel.

Se oversikt over de ulike tariffområdene i Gassled

Gassled har ingen ansatte, og organiseres gjennom ulike komitéer med spesifikke oppgaver. Opprettelsen, med de kommersielle endringer dette medførte, er en av de mest omfattende endringer som har skjedd i norsk gassvirksomhet.

Gassleds eiere 

 Petoro AS*   45,79 %
 Solveig Gas Norway AS  24,76 %
 Njord Gas Infrastructure AS  8,04 %
 Silex Gas Norway AS 6,10 %
 Infragas Norge AS 5,01 %
 Statoil Petroleum AS 5,00 %
 Norsea Gas AS 2,26 %
 ConocoPhillips Skandinavia AS  1,68 %
 DONG E&P Norge AS 0,98 %
 GDF SUEZ E&P Norge AS 0,30 %
 RWE Dea Norge AS 0,08 %


* Det er Petoro som forvalter statens direkte
økonomiske engasjement (SDØE)

Sist oppdatert: 05.11.2012.

Del:
Skriv ut