Nøkkeltall

Gasstransport og finansielle størrelser i 2015 og 2016.

GASSTRANSPORT 2016 2015
Leveransetilgjengelighet*1 (%)  99,71 99,37
Kvalitet*2 (%)  99,98 99,98
Gass levert gassterminalene i Europa (milliarder Sm3)  108,6 108,4
Største leveranse per døgn (millioner Sm3)  375,9 365,3
Gjennomsnittsenergi (kWh per Sm3  10,90 10,91
Totalt volum andre produkter levert ut av gasstransportsystemet (millioner tonn)   10 9,64
FINANSIELLE STØRRELSER 2016 2015
Brutto tariffer  27 377 mill. NOK 26 969 mill. NOK
Driftskostnader   5 222 mill. NOK 4 795 mill. NOK
Driftsinvesteringer   860 mill. NOK 1 036 mill. NOK
Større prosjekter  1257 mill. NOK 2 854 mill. NOK

*1 Leveransetilgjengelighet:
Leveransetilgjengelighet måles som leverte volumer ut av transportsystemet (Area D) i forhold til skipernes bestillinger.

*2 Kvalitet: 
Kvalitetskravene er nedfelt i Gassled terms & conditions, og måles mot gasskvalitet levert ut av transportsystemet (Area D). For væskeproduktene måles kvaliteten på Kårstø.

*3 Etan, propan, butaner, nafta og kondensat