Styret

Gasscos styre

Mimi K. Berdal
Styreleder (født 1959). Berdal er advokat og driver i dag egen praksis. Tidligere har hun vært juridisk rådgiver hos Total Norge og advokatfullmektig og partner i Arntzen de Besche. Hun innehar en rekke styreverv i børsnoterte og private virksomheter innen ulike sektorer. Mimi K. Berdal har vært styremedlem siden 2007. 

Nina Schieldrup Lie
Styremedlem (født 1962). Lie er utdannet fra NHH og har også en Executive MBA i Økonomisk Styring og Ledelse fra NHH. Hun er Seniorrådgiver for DNB Konserninvesteringer. Har tidligere vært regionbanksjef med ansvar for DNBs virksomhet i Stavangerregionen og direktør for Accenture Rogaland. Lie har siden 1995 vært finansdirektør i oljesektoren, herunder oljeselskapet Petoro AS, samt Aker Drilling ASA og Navis ASA. Lie har en rekke styreverv innen bl.a. finans-, teknologi- og energisektoren. Lie har vært styremedlem siden 2012.

Johan Einar Hustad
Styremedlem (født 1954). Hustad er professor og prorektor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) med ansvar for nyskaping. Hustad har vært instituttleder for Institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU og har hatt flere lederstillinger både ved NTNU og SINTEF. Han var dessuten leder for Senter for fornybar energi (NTNU-SINTEFIFE), nordisk forskningsprofessor for Nordisk energiforskning og gjesteprofessor ved Stanford University (USA). Hustad har vært medlem i en rekke nasjonale og internasjonale komiteer og fagråd. Hustad har vært styremedlem siden 2012.

Tor Rasmus Skjærpe
Styremedlem (født 1950). Skjærpe er utdannet petroleumsingeniør fra NTNU og er i dag konsulent og leverer rådgivning innen olje og gass. Han var i perioden 2014–2016 ansatt i konsulentselskapet Proactima, hvor han leverte konsulenttjenester innenfor ledelse og risiko- og styringssystemer. Han har tidligere hatt ulike lederstillinger både i Petoro og Norsk Hydro innenfor drift, teknologi, lisensstyring og strategi. Skjærpe har vært styremedlem siden 2016.

Arvid Grundekjøn
Styremedlem (født 1955). Grundekjøn er advokat og siviløkonom NHH med PMD executive program fra Harvard Business School. Tidligere konsernsjef i A. Wilhelmsengruppen og erfaring som styreleder i private og børsnoterte selskaper i flere land, bl.a. i Statkraft, Norwegian Property, Creati Estate, Infima, Qva Data BV, og Gildhall. Nå privatinvestor med en del styreoppdrag.

Brynjar Aardal
Styremedlem, ansattes representant (født 1981). Han er overingeniør i Gassco AS, og er leder for arbeidstakerorganisasjonen TEKNA i Gassco. Brynjar Aardal har vært styremedlem siden 2016.

Mona Storesund Larsen
Styremedlem, ansattes representant (født 1983). Hun er senior økonomikonsulent i Gassco AS, og leder for Industri og Energi. Mona Storesund Larsen har vært styremedlem siden 2016.

Hilde Berge Kringstad
Styremedlem, ansattes representant (født 1977). Hun er transportingeniør i Gassco AS, og er også leder for arbeidstakerorganisasjonen NITO i Gassco. Hilde Berge Kringstad har vært styremedlem siden 2014.