Visjon og verdier

Gasscos visjon: Norsk gasstransport til Europa – pålitelig og fremtidsrettet.

Gasscos oppgave er å sikre maksimal verdiskaping av gassressursene på norsk kontinentalsokkel. Vi utfører våre oppgaver profesjonelt og med høy integritet. Millioner av mennesker er avhengig av at vi leverer.

Vårt verdigrunnlag
Gassco skal alltid drive sin virksomhet på en etisk, bærekraftig og sosialt ansvarlig måte.

Kompetansen til medarbeiderne i Gassco er grunnlaget for en sikker og pålitelig gasstransport. Vi ser fremover og finner løsninger. Vi verdsetter talent og positivitet hos medarbeiderne. Målet er at alle skal oppleve utvikling i en sunn forretningskultur og et godt sosialt miljø. All adferd i Gassco skal være i tråd med våre verdier.

Del artikkelen: