Resultater

Mål: Null skader på mennesker og miljø.

Målsetting
Gassco har etablert mål innenfor helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMS&K). Disse målene er basert på "beste praksis" i petroleumsvirksomheten, og bygger på 0-tankegangen.

0-tankegangen er en overbevisning om at det er mulig å forhindre alle uønskede hendelser gjennom forebyggende HMS&K-arbeid. Vi skal ha null skader på mennesker, miljø og materielle verdier, og en målsettning om null avvik skal være styrende for vår virksomhet.

Resultater
Det er i 2016 utført 4,23 millioner arbeidstimer. HMS&K-resultatene er vist nedenfor:

  Mål 2016 Resultat
Personskader totalt  0  11
Fraværsskader  0  7
Branner  0  0
Gasslekkasjer  0  2

Gassco følger gitte konsesjonsgrenser for utslipp.

  Komponent Utslipp i 2016
Til luft NOx 841,7 tonn
  CO2 1 290 ktonn
  Fakling pga. sikkerhetshensyn 24,72 tonn
Til vann Olje 171 kg
  TOC (Totalt organisk karbon) 5493 kg
Til jord Uhellsutslipp, olje/kjemikalier  1530 liter
     

Kvalitet
Regularitet *1: 99,71 %
Kvalitet *2 : 99,98 %

 

*1 Regularitet:
Regularitet måles som leverte volumer ut av transportsystemet (Area D) i forhold til skipernes bestillinger.

*2 Kvalitet:
Kvalitetskravene er nedfelt i Gassled terms & conditions, og måles mot gasskvalitet levert ut av transportsystemet (Area D). For væskeproduktene måles kvaliteten på Kårstø