HMS

Gassco skal ha null skader på mennesker, miljø og materiell. Dette er en filosofi basert på overbevisningen om at alle skader kan forebygges og unngås ved systematisk og målrettet HMS-arbeid. I det store bildet er sikker og effektiv energiforsyning også med på å øke konkurransekraften for norsk gass.

Gassco sikrer energiforsyningen. Vi skal betjene anlegg, rørledningsnettverk og annen infrastruktur med enestående fokus på sikkerhet. Samtidig skal vi holde et høyt effektivitetsnivå for å opprettholde og øke konkurransekraften for norsk gass.

Konkurransekraften til norsk gass handler også om god HMS, både for Gassco som operatør og for selskapene som driver anlegg og installasjoner på våre vegne. Tiltak for å redusere risiko for skader er helt sentrale i alle ledd av vårt arbeid og i vår virksomhet. Og i likhet med de fleste andre av våre arbeidsområder, handler det også innen HMS om læring på tvers og av andre.