Lokalsamfunnet

Som transportør av norsk gass, forsyner vi millioner av europeere med energi hver eneste dag. Samtidig skal Gassco være en positiv energikilde også i eget lokalsamfunn og i egne omgivelser. Støtte til lokale arrangementer, lag og organisasjoner skaper stolthet og motivasjon blant våre ansatte – noe alle vinner på.

Gassco tror på et positivt samspill mellom lokalsamfunn og bedrifter. For å skape gode energier der hvor vi har ansvar for virksomhet, støtter vi lag, organisasjoner og arrangementer innen idrett og kultur i disse lokalsamfunnene.

Vårt samspill med lokalsamfunnet og bedrifter skaper gode ringvirkninger og legger grunnlag for videreutvikling. Å være bidragsyter og kilde til positiv energi i egen region, skaper motivasjon og stolthet også hos våre ansatte. Ansatte som ser mening i sine omgivelser og hverdag, arbeider bedre over tid.