Omsorg for mennesker

Gassco bidrar i samfunnet gjennom sysselsetting, teknologi- og kompetanseutvikling, sponsing og andre verdiskapende initiativer. For å opprettholde et godt arbeidsmiljø har vi et aktivt velferdsutvalg, og kun én standard gjelder for sikkerheten til de ansatte: One Gassco.

Overordnet har Gassco ett hovedoppdrag: Sikre energiforsyningen. Kun én standard gjelder for vårt sikkerhetsarbeid: One Gassco. One Gassco er vårt HMS-kulturprogram som alle ansatte handler i samsvar med hver eneste dag. Programmet favner alle Gassco-ansatte, uansett hvilken avdeling eller land de arbeider i.

For å verifisere rapporteringskultur, læring og deling av hendelser innad i Gassco, gjennomfør vi monitoreringsaktiviteter. Dette er aktiviteter vi også utfører i transportsystemet, da knyttet til vedlikeholdsstyring, teknisk integritet og risikobasert ledelse.

Mennesker er samfunnets viktigste ressurs. For å øke interesse og kunnskap innen real- og teknologifag, samarbeider Gassco tett med ulike utdanningsinstitusjoner. Gassco tror på et positivt samspill mellom lokalsamfunn og bedrifter, hvor det skapes en meningsfull hverdag for de rundt oss. Vi støtter derfor mange ulike lag, organisasjoner og arrangementer innen kultur og idrett.

Gassco har som mål å ha et godt psykisk og fysisk arbeidsmiljø for alle ansatte. Selskapets velferdsutvalg organiserer sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter for de ansatte. Gassco legger også til rette for fleksibel arbeidstid, og organiserer SFO for ansattes barn i forbindelse med felles planleggingsdager.