Omsorg for naturen

Målsettingen til Gassco er å drive vår virksomhet uten å skade miljøet. Dette er en målsetting som favner alle våre ulike virksomhetsområder – fra utslipp og utvidelser av anleggene våre, til ordninger for vårt miljøbevisste personale.

I tråd med FNs bærekraftsmål har Gassco som mål å drive virksomhet som ikke skader miljøet. Dette er arbeid som vi til enhver tid har stort fokus på, blant annet med følgende tiltak:

  • Kontinuerlig overvåkning av utslipp til luft og sjø
  • Grundige miljøanalyser i forkant av ev. utvidelser eller endring av drift av anleggene
  • Jevnlige beredskapsøvelser og bruk av mindre skadelige kjemikalier
  • Avfall fra alle våre aktiviteter skal håndteres på en forsvarlig måte
  • Effektive digitale løsninger som kan erstatte møter og annen reisevirksomhet
  • Skape miljøbevisste holdninger hos våre ansatte
  • En sponsorstrategi hvor vi prioriterer tiltak knyttet til vern av dyreliv og naturmangfold