Kapasitetsadministrasjon

Gasscos mål er å utnytte kapasiteten i transportsystemet på en mest mulig effektiv måte. Derfor er kapasitetsadministrasjon en av våre viktigste oppgaver.

I rollen som kapasitetsadministrator skal vi gi adgang til bruk av gasstransportsystemet til objektive og transparente betingelser. Vår oppgave er å administrere kapasiteten som til enhver tid finnes i rørnettet og behandlingsanleggene.

Tariffer og områder 

Booking

Tildeling
Tildeling av kapasitet til skiperne skjer på en transparent, rettferdig og likeverdig måte, og i henhold til de vedtatte regler.

To ganger i året administrerer vi bookingrunder hvor skipere kan etterspørre ledig kapasitet i transportnettet på mellomlang og lang sikt. Forut for tildelingsrundene samler vi data som danner grunnlag for å avgjøre berettigelse for transportkapasitet.

Utover dette håndterer vi også daglige forespørsler fra skiperne for tilleggskapasitet når slik kapasitet er tilgjengelig.

Betingelsene for tildeling av kapasitet er beskrevet i "Terms and Conditions" under Transportavtaler.

Annenhåndsmarkedet
Operasjon av online annenhånds marked for transportkapasitet.

Fakturering
Gassco fakturerer skiperne for den bestilte kapasitet i henhold til gjeldende tariffer.

Om du har spørsmål vedrørende booking eller gasviagasled.com ta kontakt:
E-post: capacity.booking@gassco.no
Telefon: + 47 52 81 25 00

For mer informasjon om tariffer, se lovdata.

Distribusjon av rapporter
Gassco Reports (GREP) er en nettjeneste hvor autoriserte brukere kan laste ned rapporter. Disse rapportene omhandler blant annet prognoser for skipningsplanlegging og oppsummeringer av mengder som har blitt transportert gjennom transportsystemet. Eksempler på brukere er skipere og operatører. Logg inn på Gassco Reports.