Mottaksterminaler

Gassco er operatør for flere mottaksterminaler for norsk gass i Europa.

Les mer om de ulike mottaksterminalene Gassco er operatør for i Tyskland, Belgia, Frankrike og Storbritannia:

Tyskland
Storbritannia
Belgia og Frankrike