Tyskland

Mottaksanlegg for norsk gass i Tyskland.

EMS - Emden

I Emden foretas kvalitets- og mengdemåling av gassen på terminalanlegget benevnt Europipe Metering Station (EMS), før den overleveres til nedstrøms transportoperatører.

Norsea Gas Terminal - Emden

På Norsea Gas Terminal i Emden blir det foretatt trykk- og temperaturregulering av gassen før den passerer et behandlingsanlegg for hydrogensulfid (H2S). Det utføres gassmåling og kvalitetskontroll før gassen leveres til transportoperatørene nedstrøms terminalen.

ERF - Dornum

Mottaksterminalen i Dornum benevnes Europipe Receiving Facilities (ERF). Her reduseres trykket i gassen og gassen varmes opp. ERF styres fra kontrollrommet på EMS som ligger 48 km unna.