Operatøroppgavene

Gassco er operatør for det integrerte transportsystemet for gass fra norsk kontinentalsokkel til land i Europa. Som operatør har Gassco et overordnet ansvar for drift av infrastrukturen på vegne av eierne.

Rammebetingelsene for vår virksomhet er bestemt av norske myndigheter. Dette gjelder også forholdet mellom eierne av gasstransportsystemet og Gassco. Vårt operatøransvar er hjemlet i Petroleumsloven og i avtalene med eierne av transportsystemet.

Gassco har som operatør flere roller. Arbeidet Gassco utfører på vegne av eierne av transportsystemet omtales gjerne som det alminnelige operatørskapet. Eierne av transportsystemet finansierer de fleste større investeringer i transportsystemet og disse aktiveres i eiernes regnskap. Les mer om våre ulike roller.

Gasscos ansvar knyttet til systemoperasjoner og kapasitetsadministrasjon omtales gjerne som det særskilte operatørskapet. Disse operatøroppgavene utfører vi med direkte hjemmel i Petroleumsloven i forhold til alle brukere av transportsystemet for norsk gass. Finn ut mer om kapasitetsadministrasjon.

Kostnadene til driften av transportsystemet dekkes av brukerne gjennom tariffbetalingen. Kapitalelementet i tariffen dekker også eiernes investeringer.

Gassco har med hjemmel i Petroleumsloven også en rett og en plikt til å ivareta en helhetlig videreutvikling av gassinfrastrukturen.

Gassco skal verken ha tap eller vinning av egen virksomhet. 

Les også: 
Kontrollrom og systemdrift
Utvikling av infrastruktur