Kontrollrom og systemdrift

Gassco drifter et omfattende transportsystem for gass.

Gassstrømmen styres fra kontrollrommet til Gasscos hovedkontor, som ligger på Bygnes i Karmøy kommune, nord for Stavanger. 

For å planlegge og levere gass etter avtalt mengde og spesifikasjon, er det flere arbeidsoppgaver som må gjennomføres.

Vi må kjenne de fysiske forutsetningene for gasstransport for det aktuelle tidspunkt, ulike gasstrømmer må blandes for å få riktig kvalitet og vi må ha kontroll med uønskede hendelser for å vite hvilke volumer som er tilgjengelig.

Et optimalt fungerende transportsystem krever også vedlikehold, og det er også vår jobb å planlegge dette.

Systemdrift har ansvar for oppgaver knyttet til planlegging, overvåking, koordinering, styring og oppfølging av produktstrømmene fra feltene gjennom  det integrerte transportnettverket til gassterminalene.

Helkontinuerlig drift i transportkontrollsenteret
Transportkontrollsenteret samordner utnyttelsen av transportsystemet  på en optimal måte. Dette innebærer blant annet at vi instruerer feltene om hvilke plattformer som skal levere gass og hvilke mengder som skal leveres. 

Prosessen kan deles inn i fire oppgaver: planlegge, koordinere kontrollere og overvåke. Det er helkontinuerlig drift i kontrollrommet, og vi er avhengig av gode IKT-verktøy for å kunne utføre de daglige oppgavene. 

En egen enhet har ansvar for planlegging og utskipning av våtgassprodukter fra Kårstø prosessanlegg. 

Måling- og tilsynsenheten har ansvar for de fiskale måleprosessene og betjener hele Gassco med disse oppgavene.