Kollsnes prosessanlegg

Prosessanlegget på Kollsnes nordvest for Bergen ble satt i drift i 1996 som en del av Troll-utbyggingen.

Siden oppstart av Kollsnes–anlegget er kapasiteten blitt utvidet flere ganger. I dag kan prosessanlegget på Kollsnes behandle inntil 143 MSmmed gass og 69 000 fat med kondensat per dag. Kollsnes-anleggene mottar gass i rørledninger fra feltene Troll, Kvitebjørn, Visund og Fram.

Økningen av kapasiteten på Kollsnes-anlegget er et resultat av flere betydelige investeringer. I 2004 ble et nytt anlegg for ekstraksjon av NGL (Natural Gas Liquids) satt i drift, i 2005 ble to nye kompressorer på Troll A-plattformen installert, og i 2006 ble den sjette eksportkompressoren satt i drift på Kollsnes.

I behandlingsprosessen på Kollsnes blir gassen tørket og komprimert, før den transporteres videre til Europa via rørsystemene Statpipe, Zeepipe, Europipe I og Franpipe.

Gjennom Vestprosess er Kollsnes-anlegget knyttet til oljeraffineriet på Mongstad med rørledning for kondensat.

Kollsnes prosessanlegg har levert gass i rørledning til Kollsnes Næringspark i Øygarden siden 1999.

Kollsnes er drevet av elektrisitet fra strømnettet.

Technical Service Provider (TSP): Equinor
Last ned brosjyre om prosessanlegget på Kollsnes