Nyhamna prosessanlegg

Prosessanlegget på Nyhamna i Aukra kommune i Møre og Romsdal ble satt i drift i 2007.

Nyhamna ble opprinnelig bygd som landanlegg for prosessering og eksport av gass fra Ormen Lange-feltet i Norskehavet.

Aasta Hansteen blir det andre feltet som knyttes til Nyhamna. Etter en betydelig oppgradering er anlegget satt i stand til å behandle gass fra andre felt i Norskehavet tilknyttet Polarled-rørledningen. Eksportkapasiteten fra Nyhamna er nå 84 millioner standard kubikkmeter gass daglig. 

Nyhamna er eid av interessentskapet Nyhamna Joint Venture, og består av følgende selskaper pr mai 2023:Equinor, Petoro, CapeOmega, North Sea Infrastructure, PGNiG Upstream Norway, Norske Shell og ConocoPhillips Skandinavia 

 

Shell er teknisk tjenesteyter for Nyhamna prosessanlegg.

Gassco er operatør for anlegget.