Prosjekter

Transporten av gass til Europa er i en stadig utvikling. Ny infrastruktur planlegges, og de eksisterende systemene oppgraderes eller bygges om for å bedre effektiviteten.

Gasscos rolle i transporten av norsk gass gjør at vi er involvert i en rekke prosjekter, ofte sammen med oljeselskapene som opererer på sokkelen. Her presenterer vi prosjekter som er aktuelle akkurat nå.

Polarled
Den 480 km lange rørledningen Polarled skal knytte Aasta Hansteen-feltet til prosessanlegget i Nyhamna i Møre og Romsdal. Prosjektet har tidligere vært kjent som Norwegian Sea Gas Infrastructure (NSGI). 

Kalstø robustness project (KaRP)
I løpet av en treårsperiode skal det utføres omfattende vedlikehold og oppgraderingsarbeid på Kalstø.