Polarled

Den 482 km lange rørledningen Polarled skal knytte Aasta Hansteen-feltet til prosessanlegget i Nyhamna i Møre og Romsdal.

Polarled medfører en utvidelse av det eksisterende transportsystemet og vil tilrettelegge for innfasing av ressurser fra eksisterende og fremtidige funn i Norskehavet.

Plan for anlegg og drift (PAD) for gassrørledningen Polarled ble formelt overlevert Olje- og energidepartementet 8. januar 2013.

Gassco hadde ansvar for Polarled-prosjektet fram til konseptvalg 21. desember 2011, da Statoil overtok ledelsen av prosjektet på vegne av Polarled-partnerne fram mot investeringsbeslutning. Gassco har også hatt ansvar for å lede den kommersielle prosessen mellom Polarled-partnerne og eiere av tilknyttede anlegg, og for aktiviteter knyttet til driftsforberedelser.

Startpunktet blir på Aasta Hansteen-feltet, nesten 1300 meter under havoverflaten og 300 kilometer vest for Bodø. Røret vil bli 36 tommer i diameter, og kapasiteten vil være opp til 70 millioner standard kubikkmeter gass pr dag (MSm3/d).

Partnere er Petoro, Equinor, OMV, ConocoPhillips, CapeOmega og Wintershall.

Legging av rørledningen er ferdigstilt og forventet oppstart med gass fra Aasta Hansteen forventes mot slutten av 2018.


Sist oppdatert: 08.05.2017