Knarr

Rørledningen går fra Knarr-feltet til FLAGS-systemet.

Knarr-røret er 106 kilometer langt og er eid av interessentskapet Knarr Gas Pipeline joint venture.

Fra: Knarr-feltet
Til: Transportsystemet FLAGS
Lengde: 106 km
Diameter: 12”
Teknisk tilgjengelig kapasitet (ATC)*: 1,7 MSm3/d
Operatør: Gassco

*ATC - Available Technical Capacity - kan påvirkes av trykkavhengigheter mellom ulike rør, temperatur, gasskvalitet, operasjonelle begrensninger etc.