Utsira High gas pipeline

Utsira High gas pipeline er en 94 kilometer lang rikgassrørledning fra Edvard Grieg- og Ivar Aasen-feltene til transportsystemet SAGE på britisk kontinentalsokkel.

Gjennom SAGE blir gassen transportert videre til mottaksanlegget i St. Fergus i Skottland.

Fra: Edvard Grieg-feltet
Til: Transportsystemet SAGE
Lengde: 94 km
Diameter: 16"
Teknisk tilgjengelig kapasitet (ATC)*: 5,0 MSm3/d
Operatør: Gassco