Åsgard transport

Omfatter rørledningen som frakter rikgass fra Åsgardfeltet til Kårstø.

Gassrørledningen er 42" og 707 km lang og ble satt i drift i 2000.

Det er laget en undersjøisk tilkobling på rørledningen som er forbundet med rørledninger fra Norne- og Heidrunfeltet, samt en tilkobling forbundet med en rørledning fra Draugenfeltet.

Kristinfeltet ble tilkoblet Åsgard transport i 2005.

Fra: Åsgard
Til: Kårstø
Lengde: 707 km
Diameter: 42"
Teknisk tilgjengelig kapasitet (ATC)*: 70 MSm3/d
Technical Service Provider (TSP): Equinor
Operatør: Gassco
Gassled: Område B

*ATC - Available Technical Capacity - kan påvirkes av trykkavhengigheter mellom ulike rør, temperatur, gasskvalitet, operasjonelle begrensninger etc.