Draupner S/E

De to Draupner-plattformene, Draupner S og Draupner E, er et sentralt knutepunkt i gassrørnettet på norsk sokkel.

Plattformene monitorerer trykk, volum og kvalitet. Installasjonene knytter sammen Statpipe fra Heimdal og Kårstø med Ekofiskkomplekset.

Draupner S ble installert i 1984 som en del av Statpipe-systemet, og satt i drift i april 1985. 

Draupner E ble installert i 1994 som en del av Europipe I-rørledningen fra Sleipner-feltet til Emden i Tyskland.

På plattformene knyttes rør fra Kårstø, Heimdal, Sleipner og Kollsnes sammen. Plattformene leverer gass i rørledningene Norpipe, Europipe1 og Franpipe. 

Med syv stigerør på mellom 28 og 42 tommer i diameter og tilhørende manifolder, spiller installasjonene på Draupner en nøkkelrolle i norsk gasstransport til det europeiske kontinent.

Technical Service Provider (TSP): Equinor
Operatør: Gassco
Gassled: Område D