Europipe II

Europipe II har en lengde på 658 km og en diameter på 42".

Rørledningen transporterer gass fra Kårstø til mottaksterminalen Europipe Receiving Facilities (ERF) i Dornum. Rørledningen ble satt i drift i 1999.

Fra: Kårstø
Til: Dornum, Tyskland
Lengde: 658 km
Diameter: 42"
Teknisk tilgjengelig kapasitet (ATC)*: 71 MSm3/d
Technical Service Provider (TSP): Equinor
Operatør: Gassco
Gassled: Område D

*ATC - Available Technical Capacity - kan påvirkes av trykkavhengigheter mellom ulike rør, temperatur, gasskvalitet, operasjonelle begrensninger etc.