Europipe

Europipe går fra stigerørsplattformen Draupner E i Nordsjøen til Dornum ved kysten i Nord-Tyskland.

Rørledningen er 620 km lang og har en diameter på 40". Den siste delen av rørledningen ble lagt i en tunnel under det vernede strandområdet Wattenmeer.

Fra Dornum til målestasjonen ved Emden går en 48 kilometer lang rørledning med en diameter på 42".

Rørledningene ble satt i drift i 1995.

Fra: Draupner E
Til: Dornum, Tyskland
Lengde: 620 km
Diameter: 40"
Teknisk tilgjengelig kapasitet (ATC)*: 46 MSm3/d
Technical Service Provider (TSP): Equinor
Operatør: Gassco
Gassled: Område D

*ATC - Available Technical Capacity - kan påvirkes av trykkavhengigheter mellom ulike rør, temperatur, gasskvalitet, operasjonelle begrensninger etc.