Franpipe

Franpipe går fra Draupner E-plattformen til Frankrike.

Franpipe-rørledningen starter på Draupner E-plattformen i Nordsjøen, og ilandføringsstedet er havnebyen Dunkerque nord i Frankrike. Rørledningen er 840 km lang og har en diameter på 42".

Den første gassleveransen via Franpipe skjedde 1. juli 1998.

Fra: Draupner E
Til: Dunkerque, Frankrike
Lengde: 840 km
Diameter: 42 "
Teknisk tilgjengelig kapasitet (ATC)*: 55 MSm3/d
Technical Service Provider (TSP): Equinor
Operatør: Gassco
Gassled: Område D

*ATC - Available Technical Capacity - kan påvirkes av trykkavhengigheter mellom ulike rør, temperatur, gasskvalitet, operasjonelle begrensninger etc.