Gjøa Gas Pipe

Transporterer gass fra Gjøa-feltet.

Gjøa Gas Pipeline er en 131 kilometer lang rikgassrørledning fra Gjøa- og Vegafeltene til transportsystemet FLAGS på britisk kontinentalsokkel. Gjennom FLAGS blir gassen transportert videre til mottaksanlegget i St. Fergus i Skottland.

Rørledningen ble en del av Gassled fra 01.06.2010.

Fra: Gjøa-feltet
Til: Transportsystemet FLAGS
Lengde: 131 km
Diameter: 28”
Teknisk tilgjengelig kapasitet (ATC)*: 17 MSm3/d
Operatør: Gassco
Gassled: Område I

* ATC - Available Technical Capacity - kan påvirkes av trykkavhengigheter mellom ulike rør, temperatur, gasskvalitet, operasjonelle begrensninger etc. ATC avrundes til nærmeste hele tall.