Haltenpipe

Haltenpipe er en 250 km lang rørledning for transport av gass fra Heidrun-feltet på Haltenbanken til Tjeldbergodden i Aure kommune i Møre og Romsdal.

Rørledningen ble satt i drift i desember 1996. Rørledningen har en diameter på 16".

Rørledningen er eid av interessentskapet Haltenpipe.

Fra: Heidrun
Til: Tjeldbergodden
Lengde: 250 km
Diameter: 16"
Teknisk tilgjengelig kapasitet (ATC)*: 7 MSm3/d
Technical Service Provider (TSP): Equinor
Operatør: Gassco*ATC - Available Technical Capacity - kan påvirkes av trykkavhengigheter mellom ulike rør, temperatur, gasskvalitet, operasjonelle begrensninger etc. ATC avrundes til nærmeste hele tall.