Heimdal Riser

Heimdal Riser (HRP) er en stigerørsplattform tilknyttet Heimdal-plattformen og drives som en integrert del av denne.

Plattformen er et knutepunkt hvor gassen fra Oseberg Gas Transport blir sammen med gassen fra Huldra, Heimdal og Vale, fordelt mellom Statpipe- og Vesterled-rørledningene og ført videre til henholdsvis kontinentet og Storbritannia. Plattformen vil også eksportere gass til trykkstøtte for oljeproduksjonen på Grane-feltet.

Technical Service Provider (TSP): Equinor
Operatør: Gassco
Gassled: Område D