Kvitebjørn gasseksport

Transportløsning fra Kvitebjørn-feltet til Kollsnes.

Leveransene av gass fra Kvitebjørn-feltet i nordre del av Nordsjøen, startet oktober 2004. Rikgass fra Kvitebjørn blir sendt til Kollsnes prosessanlegg gjennom Kvitebjørn gasseksport, mens kondensat sendes til anlegget på Mongstad via Troll oljerør II.

Etter at de våte komponentene i rikgassen er skilt ut på Kollsnes-anlegget, sendes tørrgassen videre til markedet gjennom det integrerte transportsystemet for norsk gass.

Fra: Kvitebjørn-plattformen
Til: Kollsnes
Lengde:147 km
Diameter: 30"
Teknisk tilgjengelig kapasitet (ATC)*: 27 MSm3/d
Technical Service Provider (TSP): Equinor
Operatør: Gassco
Gassled: Område G

*ATC - Available Technical Capacity - kan påvirkes av trykkavhengigheter mellom ulike rør, temperatur, gasskvalitet, operasjonelle begrensninger etc.