Langeled

Langeled er en av verdens lengste undersjøiske gassrørledninger med sine 1166 kilometer.

Langeled har sitt startpunkt ved prosessanlegget på Nyhamna. Gjennom den nordlige delen av rørsystemet blir gassen sendt til Sleipner i et rør med en diameter på 42". Røret ble satt i drift 01.10.2007.

Integrering til det eksisterende transportsystemet skjer på Sleipner. 

Den sørlige delen av Langeled er et 44" rør fra knutepunktet Sleipner til mottaksanlegget i Easington på den engelske østkysten. Sørlig del av Langeled ble satt i drift 01.10.2006.

Norske Shell er driftsoperatør av Ormen Lange feltet inklusiv landterminalen i Nyhamna. Gassco er operatør for Langeled og mottaksterminalen i Easington.

Fra: Nyhamna
Til: Easington, UK
Lengde: 1166 km
Diameter: 42"/44"
Teknisk tilgjengelig kapasitet (ATC)*: 75/72 MSm3/d
Technical Service Provider (TSP): Equinor
Operatør: Gassco
Gassled: Område D

*ATC - Available Technical Capacity - kan påvirkes av trykkavhengigheter mellom ulike rør, temperatur, gasskvalitet, operasjonelle begrensninger etc.