Norne Gas Transport

Norne Gas Transport System (NGTS) knytter Norne-feltet til Åsgard transport.

Rørledningen er 126 km lang og har en diameter på 16". Norne Gas Transport System ble satt i drift i februar 2001. 

Fra: Norne-feltet
Til: Åsgard Transport (Gassled område B)
Lengde: 126 km
Diameter: 16"
Teknisk tilgjengelig kapasitet (ATC)*: 7 MSm3/d
Technical Service Provider (TSP): Equinor
Operatør: Gassco
Gassled: Område H

* ATC - Available Technical Capacity - kan påvirkes av trykkavhengigheter mellom ulike rør, temperatur, gasskvalitet, operasjonelle begrensninger etc. ATC avrundes til nærmeste hele tall.