Norpipe

Norpipe-systemet er 443 km langt og har en diameter på 36".

Norpipe-systemet mellom Ekofisk-feltet og mottaksterminalen i Tyskland kom i drift i september 1977. De første tørrgass-leveransene av gass fra norsk sokkel til kontinentale kjøpere begynte med dette systemet.  I 1985 ble Norpipe-systemet tilknyttet Statpipe.

Endepunktet for Norpipe er Gasscos mottaksterminal i Emden. 

Fra: Ekofisk
Til: Emden, Tyskland
Lengde: 443 km
Diameter: 36"
Teknisk tilgjengelig kapasitet (ATC)*: 32 MSm3/d
Operatør: Gassco
Gassled: Område D

*ATC - Available Technical Capacity - kan påvirkes av trykkavhengigheter mellom ulike rør, temperatur, gasskvalitet, operasjonelle begrensninger etc.