Oseberg Gas Transport

Rørledning fra Oseberg-feltet til Heimdal Riser.

Rørledningen Oseberg Gas Transport transporterer gass fra Oseberg-feltet til Heimdal Riser. Rørledningen er 109 km lang og har en diameter på 36".

Fra: Oseberg
Til: Heimdal Riser
Lengde: 109 km
Diameter: 36"
Teknisk tilgjengelig kapasitet (ATC)*: 35 MSm3/d
Technical Service Provider (TSP): Equinor
Operatør: Gassco
Gassled: Område D

*ATC - Available Technical Capacity - kan påvirkes av trykkavhengigheter mellom ulike rør, temperatur, gasskvalitet, operasjonelle begrensninger etc.