Polarled

Rørledningen er 482 kilometer lang og går fra Aasta Hansteen-feltet til prosessanlegget på Nyhamna. Polarled er eid av interessentskapet Polarled Joint Venture.

Fra: Aasta Hansteen
Til: Nyhamna prosessanlegg
Lengde: 482 km
Diameter: 36"
Teknisk tilgjengelig kapasitet (ATC*): 58 MSm3/d
Operatør: Gassco.

*ATC - Available Technical Capacity - kan påvirkes av trykkavhengigheter mellom ulike rør, temperatur, gasskvalitet, operasjonelle begrensninger etc.