Statpipe Rikgass

Omfatter rørledningen som frakter rikgass fra Statfjord-feltet til prosessanlegget på Kårstø.

Rørledningen har en diameter på 30" og var det første røret på norsk sokkel som krysset Norskerenna.

Fra Kalstø til Kårstø er det 20 kilometer. På denne strekningen ligger røret i grøft og i tunneler under tre fjorder, før det kommer inn til Kårstø. 

Det er laget to undersjøiske tilkoblinger til dette røret. Den ene forbindelsen bringer inn gass fra Veslefrikk-og Brage-feltene, mens den andre bringer gass fra Gullfaks-feltet inn i røret.

Den først rikgassen kom til Kårstø 25. juli 1985 og den første båtlasten med våtgass gikk fra Kårstø 5. november 1985. 


Fra: Statfjord
Til: Kårstø
Lengde: 308 km
Diameter: 30"
Teknisk tilgjengelig kapasitet (ATC)*: 25 MSm3/d
Technical Service Provider (TSP): Equinor
Operatør: Gassco
Gassled: Område A

* ATC - Available Technical Capacity - kan påvirkes av trykkavhengigheter mellom ulike rør, temperatur, gasskvalitet, operasjonelle begrensninger etc.