Statpipe Tørrgass

Statpipe tørrgassrørledningene kom i drift i 1985.

En tørrgass-rørledning går fra Kårstø, over land og gjennom tre undersjøiske tunneler, og videre ut til Draupner S-plattformen. Denne rørledningen er 228 km lang og har en  diameter på 28".

Den andre tørrgass-rørledningen i Statpipe-systemet går fra Heimdal-plattformen til Draupner S-plattformen. Denne rørledningen er 155 km lang og har en diameter på 36".

Fra Draupner S-plattformen til Ekofisk-området går det i tillegg en 213 km lang rørledning med diameter på 36".


Del I

Fra: Kårstø
Til: Draupner S
Lengde: 228 km
Diameter: 28"
Teknisk tilgjengelig kapasitet (ATC)*: 21 MSm3/d
Technical Service Provider (TSP): Equinor
Operatør: Gassco
Gassled: Område D

Del II

Fra:
Heimdal
Til: Draupner S
Lengde: 155 km
Diameter: 36"
Teknisk tilgjengelig kapasitet (ATC)*: 31 MSm3/d
Technical Service Provider (TSP): Equinor
Operatør: Gassco
Gassled: Område D

Del III

Fra:
 Draupner S
Til: Ekofisk-området
Lengde: 213  km
Diameter: 36"
Technical Service Provider (TSP): Equinor
Operatør: Gassco
Gassled: Område D

* ATC - Available Technical Capacity - kan påvirkes av trykkavhengigheter mellom ulike rør, temperatur, gasskvalitet, operasjonelle begrensninger etc.