Tampen Link

Tampen Link binder det norske transportsystemet for gass sammen med det britiske.

Tampen Link er 23 kilometer lang og var klar til bruk i 2007. Rørledningen knytter det norske transportsystemet for gass opp mot det britiske systemet Flags. Dette gjør det mulig å transportere mer norsk gass til Storbritannia.

Fra: Statfjord
Til: Flags
Lengde: 23 km
Diameter: 32"
Teknisk tilgjengelig kapasitet (ATC)*: 10-27 MSm3/d
Technical Service Provider (TSP): Equinor
Operatør: Gassco
Gassled: Område F

*ATC - Available Technical Capacity - kan påvirkes av trykkavhengigheter mellom ulike rør, temperatur, gasskvalitet, operasjonelle begrensninger etc.