Vesterled

Vesterled går fra Heimdal Riser til St Fergus i Skottland.

Vesterled er 361 km lang og har en diameter på 32". Denne rørledningen ble startet opp 1. oktober 2001.

Et nytt rør ble satt i drift 1. oktober 2001 som knytter Heimdal Riser sammen med  Frigg Norwegian Pipeline (FNP). Dermed ble FNP-navnet erstattet med Vesterled og ble en del av interessentskapet Gassled.

Rørledningen ble opprinnelig bygget for å transportere gass fra Frigg-feltet til Storbritannia og ligger parallelt med en britisk ledning, FUKA. Den britiske rørledningen ble ferdigstilt sommeren 1976. Den norske rørledningen ble ferdigstilt i 1977 og tatt i bruk i august 1978. 


Fra: Heimdal Riser
Til: St Fergus, UK
Lengde: 361 km
Diameter: 32 "
Teknisk tilgjengelig kapasitet (ATC)*: 39 MSm3/d
Operatør: Gassco
Gassled: Område D

*ATC - Available Technical Capacity - kan påvirkes av trykkavhengigheter mellom ulike rør, temperatur, gasskvalitet, operasjonelle begrensninger etc.