Zeepipe

Zeepipe-systemet ble opprinnelig bygget for transport av gass fra Sleipner og Troll.

Utbyggingen har skjedd i flere faser:

Fase I omfatter en 814 km lang rørledning med diameter på 40" fra Sleipner-området i Nordsjøen, til den belgiske byen Zeebrugge, samt en 30 km lang ledning med diameter på 30" fra Sleipner-området til Draupner S-plattformen. Fase I av Zeepipe ble satt i drift 1.10.1993.

Fase II av Zeepipe-utbyggingen omfatter en 303 km lang rørledning på 40" fra prosessanlegget for Troll på Kollsnes til Sleipner-området (Zeepipe fase IIA), og en 304 km lang rørledning på 40" fra Kollsnes til Draupner E (Zeepipe IIB).

Gassleveranser fra Troll-feltet, via prosessanlegget på Kollsnes og videre gjennom Zeepipe fase IIA startet den 1. oktober 1996. Leveranser gjennom Zeepipe IIB startet 1. oktober 1997.

Zeepipe I 

Fra: Sleipner
Til: Zeebrugge
Lengde: 814 km
Diameter: 40"
Teknisk tilgjenglig kapasitet (ATC)*: 42 MSm3/d
Technical Service Provider (TSP): Equinor
Operatør: Gassco
Gassled: Område D

Zeepipe I 

Fra: Sleipner
Til: Draupner S
Lengde: 30 km
Diameter: 30"
Technical Service Provider (TSP): Equinor
Operatør: Gassco
Gassled: Område D

Zeepipe II A 

Fra: Kollsnes
Til: Sleipner Riser
Lengde: 303 km
Diameter: 40"
Teknisk tilgjengelig kapasitet (ATC)*: 74 MSm3/d
Technical Service Provider (TSP): Equinor
Operatør: Gassco
Gassled: Område D

Zeepipe II B 

Fra: Kollsnes
Til: Draupner E
Lengde: 304 km
Diameter: 40"
Teknisk tilgjengelig kapasitet (ATC)*: 73 MSm3/d
Technical Service Provider (TSP): Equinor
Operatør: Gassco
Gassled: Område D

*ATC - Available Technical Capacity - kan påvirkes av trykkavhengigheter mellom ulike rør, temperatur, gasskvalitet, operasjonelle begrensninger etc.