Ledige stillinger

Vi har for tiden en rekke ledige stillinger innenfor ulike fagområder.

Det er stor aktivitet rundt Gassco og norsk gasstransport.

Vi har en rekke ledige stillinger innenfor ulike fagområder i vårt selskap. Vi trenger å styrke oss på områder som drift, utvikling og analyse av infrastruktur, prosjekter, digitalisering og IT.

Som ansatt i Gassco vil du få bidra med din kompetanse og dine ferdigheter. Du vil ha en stor påvirkning på den videre drift og utvikling av Gassco som selskap.

Nedenfor finner du mer informasjon om de stillingene som er ledige hos oss.

Prosjektleder Infrastruktur-/forretningsutvikling

Transportingeniører

Sivilingeniør - teknisk integritet, korrosjon og inspeksjon

Medarbeider innen digitalisering

Senior IT-sikkerhetsanalytiker

Frist for å søke på stillingene er 6. januar 2019.