Studentoppgave om Gassco?

Gassco er åpen for at studenter kan skrive fordypningsoppgaver relatert til Gasscos virksomhet.

Oppgaver som vil bli prioritert, vil i all hovedsak være teknisk orienterte og relatert til Gasscos virksomhetsområde. Det er primært oppgaver på Masternivå som vil bli vurdert.

Alle forespørsler om å skrive slike oppgaver må rettes til mailadresse oppgaver@gassco.no Kun henvendelser som kommer inn til denne mailadresse vil bli behandlet.  

Følgende kriterier ligger til grunn for at vi behandler forespørsler:

- Studenten må fremlegge hvilken studieinstitusjon han/hun studerer ved, samt hvilken studieretning/fagkombinasjon som er valgt/gjennomført.
- Det er en forutsetning at det er en veileder på plass fra studieinstitusjonen og at dette i utgangspunktet blir studentens hovedveileder.  
- Studenten må vise til et relevant tema det er ønskelig å få belyst gjennom en oppgave.
- Det må foreligge en begrunnelse for hvorfor studenten mener dette bør være av interesse for et selskap som Gassco.
- Studenten må presentere en plan for tidsløp han/hun ser for seg for oppgaven.
- Så godt det lar seg gjøre, er det ønskelig at studenten også antyder hvor mye hjelp han/hun ser for seg fra Gasscos side.
- Navn, adresse og kontaktpunkter vedkommende kan nås på.

Vi gjør oppmerksom på at saksbehandlingen i Gassco kan ta noe tid. Alle henvendelser vil imidlertid bli besvart.