Studiehenvendelser

Har du en studiehenvendelse til oss i Gassco?

Som systemoperatør har Gassco ansvar for videreutvikling av oppstrøms- gassrørledningsnett og tilknyttede anlegg. Gassco arbeider for å oppnå helhetlige transport- og behandlingsløsninger for petroleumsvirksomheten, jamfør petroleumsforskriften §66A.

Igangsetting av prosjekter baseres i hovedsak på behov for nye løsninger fra brukerne (eiere av gass fra eksisterende eller nye felt).

Gassco har også et ansvar for å ta imot og studere henvendelser fra andre interessenter som har ønsker om aktiviteter med grensesnitt til gasstransportsystemet.

Dette kan for eksempel være ønske om bruk av spillvarme fra prosessanleggene, tilknytning og bruk av gass til næringsformål etc, dvs. aktiviteter som har grensesnitt til våre anlegg.

Slike henvendelser kan sendes til Gassco ved å fylle ut skjemaet under. Gassco vil ta kontakt for å drøfte henvendelsen og i felleskap finne veien videre.

Merk at studiekostnader vil dekkes av interessenten.