Grafisk profil

Gasscos logo symboliserer flere sider ved vår virksomhet.

Pilen i logoen symboliserer retning, utvikling, transport, kraft og energi; fem viktige verdier for oss i Gassco. Fargene grønt og blått symboliserer at vi driver transportanlegg både på land og til havs. 

Primærlogo (farge)
Last ned eps
Last ned jpg

Primærlogo (sort/hvitt)
Last ned eps
Last ned jpg

Alternativer
Alternativ 1 - eps eller jpg
Alternativ 2 - eps eller jpg
Alternativ 3 - eps eller jpg
Alternativ 4 - eps eller jpg

Bruk av Gasscos logo
Dersom du skal gjengi Gasscos logo, ber vi om at du følger disse enkle retningslinjene.

Primærlogo skal som hovedregel benyttes. Alternative logoer skal kun brukes ved unntak der primærlogo ikke vil fungere.

Elementer
Gasscos logo består av både pilsymbolet og bokstavene "Gassco". Disse to delene hører sammen og skal ALDRI brukes separat.

Negativ logo skal benyttes der det er påkrevd, og vanlig logo ikke er tilstrekkelig. Kan også brukes ved sort bakgrunn.