Fra bytte til reparasjon

På målestasjonen i St Fergus, Skottland.  Ingolf Fra Holmslet og Geir Hoff.

På målestasjonen i St Fergus, Skottland. Ingolf Fra Holmslet, Klyde Consultans og Geir Hoff, Gassco.

Alle ventilene på målestasjonen i St Fergus er nå reparert uten behov for nedstenging. Vedlikeholdsarbeidet ble utført sikkert og effektivt.

Vi har dermed verifisert en ny metode for reparasjon av ventiler mens det er full drift, sier Trond Nordal, direktør for gassterminaler i Gassco.

- En ny type produkter, kombinert med høy kompetanse, var nødvendig for å utvikle denne nye, effektive og målrettede reparasjonsmetoden. Dette er definitivt et viktig gjennombrudd.

12 av 12 ventiler har blitt reparert i løpet av kun èn uke, uten HMS-hendelser. Produktene er gele-baserte og spres gjennom smørekanalene til tetningsflater. Klyde Consultant, et konsulent og ventilvedlikeholdsfirma, har vært en viktig samarbeidspartner i prosjektet.

Uten denne metoden, ville ventilene blitt tatt ut av målestasjonen og sendt til verksted for omfattende reparasjon. En annen mulighet var å bygge en ny målestasjon med nye ventiler til om lag 100 millioner norske kroner.

- Dette er en løsning for framtiden, sier Nordal. – Mange av ventilene ville normalt krevd omfattende reparasjon eller utbytting, men denne metoden lar oss reparere mens vi er i drift, i stedet for å kjøpe nye.

 (16.03.2015)