Nedgang i gassleveransene

Nedgang i gassleveransene

I 2013 ble det innen Gasscos operatørskap transportert 102,5 milliarder standard kubikkmeter gass (sm3) fra norsk sokkel til mottaksterminaler i Tyskland, Belgia, Frankrike og Storbritannia. Det er en nedgang på 4,9 milliarder standard kubikkmeter gass sammenlignet med 2012.

«Norsk gasseksport er avhengig av mange elementer i et samspill mellom blant annet produksjon, transportkapasitet, ressurstilgang og marked. Dette samspillet skaper en naturlig variasjon og reduksjonen i årets leveranser representerer derfor ingen trend, sier Brian Bjordal, administrerende direktør i Gassco.

”Norsk gass utgjør uansett et betydelig bidrag til energiforsyningen i store europeiske land, og gasseksporten ligger fortsatt på et stabilt høyt nivå».

Gassco har som målsetning å drive det integrerte transportsystemet for norsk gass med høyest mulig regularitet. I 2013 er det oppnådd en gjennomsnittlig regularitet for transportsystemet på 99,68 prosent, mot 99,69 prosent i 2012.

Leveransene av flytende våtgass (NGL) og kondensat fra prosessanleggene på Kårstø og Kollsnes (via Vestprosess) for 2013 var 7 285 460 tonn, mot 7 960 847 tonn i 2012.

Søylediagram over norsk gasseksport 2003-2013 fordelt på Tyskland, Belgia, Frankrike og Storbritannia. Trykk på bildet for større visning. 


(10.01.2014)