Vekst i gassleveransene til Europa

Vekst i gassleveransene til Europa

I 2012 ble det innen Gasscos operatørskap transportert 107,6 milliarder standard kubikkmeter gass (sm3) fra norsk sokkel til mottaksterminaler i Tyskland, Belgia, Frankrike og Storbritannia. Det er en økning på 13,4 milliarder standardkubikkmeter gass sammenlignet med 2011.

"Den nye rekorden i gassleveransene har sammenheng med stabilt høy produksjon på gassfeltene på norsk sokkel, samt høy etterspørsel etter norsk gass. Dette bekrefter at norsk gass er ettertraktet som aldri før", sier Brian Bjordal, administrerende direktør i Gassco (bildet).

Gasscos oversikt viser at i 2012 er 1,4 milliarder sm3 gass levert til innenlands forbruk, mot 1,6 milliarder sm3 gass i 2011.

Gassco har som målsetting å drive det integrerte transportsystemet for norsk gass med høyest mulig regularitet. I 2012 er det oppnådd en gjennomsnittlig regularitet for transportsystemet på 99,69 prosent, mot 99,17 prosent i 2011.

Leveransene av flytende våtgass (NGL) og kondensat fra prosessanleggene på Kårstø og Kollsnes (via Vestprosess) for 2012 var 7 960 847 tonn, mot 7 993 309 tonn i 2011.

(09.01.2013)